Hobby i Rozrywka

Tematyczny serwis internetowy!

Posted by admin On December - 3 - 2019
Rozwód Świdnica
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Regulacja prawna zmienia się w pewnej mierze cały czas – dziś wiemy, jak to wygląda, a jakim sposobem kwestie oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, który w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście widzów zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia i asesorów. W XIV w. wyrok zaczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza Radca prawny Świdnica. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia lub ewentualnie zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces i jego długość była zależna od winy, co zresztą działa w dalszym ciągu.

Comments are closed.